ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ( 10 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดทำค่าเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
29 มิถุนายน 2565 / ดู : 0 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำ ( 44 )
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพจิต ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า สมุทรปราการ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565 / ดู : 207 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การแข่งขัน E-Sport ( 18 )
การแข่งขัน E-Sport
27 มิถุนายน 2565 / ดู : 131 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมเดินขบวน ต่อต้านขาเสพติด ( 33 )
กิจกรรมเดินขบวน ต่อต้านขาเสพติด
27 มิถุนายน 2565 / ดู : 15 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมวันสุนทรภู่2565 ( 27 )
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น
24 มิถุนายน 2565 / ดู : 160 / โดย : จิราพร อ่อนแล
พิธีประดับพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2565 ( 51 )
พิธีประดับพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2565
22 มิถุนายน 2565 / ดู : 609 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565 ( 25 )
กิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565 / ดู : 879 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 3 มิถุนายน 2565 ( 18 )
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัด กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
3 มิถุนายน 2565 / ดู : 31 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team