ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันภาษาไทย ( 18 )
กิจกรรมวันภาษาไทย
26 กรกฎาคม 2565 / ดู : 65 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมโครงการเยาวชนอนุรักษ์น้ำ ( 13 )
เมื่อวันเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
26 กรกฎาคม 2565 / ดู : 32 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การฝึกอบรม ลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ( 25 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
25 กรกฎาคม 2565 / ดู : 71 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2565 ( 78 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาขึ้น เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
21 กรกฎาคม 2565 / ดู : 170 / โดย : จิราพร อ่อนแล
เลือกตั้งหัวหน้าระดับชั้น(สภานักเรียน) ( 16 )
เลือกตั้งหัวหน้าระดับชั้น(สภานักเรียน)
12 กรกฎาคม 2565 / ดู : 67 / โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
มอบรางวัลงานวันยาเสพติด ( 13 )
มอบรางวัลงานวันยาเสพติด
12 กรกฎาคม 2565 / ดู : 37 / โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
แข่งฟุตซอล สพฐ.สป.ลีค ( 47 )
คูล ซัพพอร์ทเตอร์ x โกลด์ซิตี้ x สพม.สป. By สมุทรปราการก้าวหน้า U17 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ สนาม โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
1 กรกฎาคม 2565 / ดู : 113 / โดย : จิราพร อ่อนแล
อบรมคาร์บอนฟุตพริ้นต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( 21 )
อบรมคาร์บอนฟุตพริ้นต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1 กรกฎาคม 2565 / ดู : 44 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team