ข่าวประกาศทั้งหมด ››
วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA
Share
ชี้แจงเกณฑ์ PA 

แบบ PA  ผู้บริหารสถานศึกษา 

แบบ PA 1  สายงานการสอน 

แบบ PA 2 แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 

แบบ PA 3  แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 


 คู่มือครู
 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
 คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา
 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ประกาศเมื่อ : 15 ตุลาคม 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team