ข่าวประกาศทั้งหมด ››
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินฯ วPA/64
Share
วิทยฐานะครูชำนาญการ
>> เอกสารต่างๆ <<    
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (1)<<
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (2)<<

>> วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
>> เอกสารต่างๆ <<    
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (1)<<
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (2)<<

>> วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
>> เอกสารต่างๆ <<    
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (1)<<
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (2)<<

>> มาตรฐานตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะ
>> เอกสารต่างๆ <<    
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (1)<<
>>ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA (2)<<

ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team