ข่าวประกาศทั้งหมด ››
เอกสารดาวน์โหลดกลุ่มบริหารบุคคล
Share
>> ขอปรับวุฒิ

>> หนังสือลาออก

>> ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> บันทึกข้อความไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ

>> แบบฟอร์มใบขอรถ

>> แบบขอเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาล

>> แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

>> แบบคำขอออกนอกจังหวัด

>> แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงานในที่พัก

>> เอกสารแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ(ว.21)

>> เอกสารการประเมินวิทยฐานะ(วPA/2564)

>> เอกสารแบบประเมิน/รายงาน ผลการปฏิบัติงาน

ประกาศเมื่อ : 15 ตุลาคม 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team