ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
Share
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับชั้น 
รับสมัคร  สอบ  ประกาศผล  รายงานตัว  มอบตัว 
 ม.๑ สอบคัดเลือกและคะแนนO-NET ๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๗ ๒๙ มี.ค. ๕๗  ๒ เม.ย. ๕๗ ๒ เม.ย. ๕๗ ๙ เม.ย. ๕๗

   ม.๔ นักเรียนที่จบ ม.๓ เดิม

๓-๑๓ ก.พ. ๕๗
       

 ม.๔ สอบคัดเลือกและคะแนนO-NET
 จากนักเรียนที่จบ ม.๓ จากโรงเรียนอื่น 

๒๐-๒๔ มี.ค. ๕๗ ๓๐ มี.ค. ๕๗  ๓ เม.ย. ๕๗ ๗ เม.ย. ๕๗ ๑๐ เม.ย. ๕๗
โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ(MEP) ๒๐-๒๔ ก.พ. ๕๗

 ม.๑ สอบ ๑ มี.ค. ๕๗ 
 ม.๔ สอบ ๒ มี.ค. ๕๗

 ๕ มี.ค. ๕๗
 ๖ มี.ค. ๕๗
 
 ภายใน ๙ มี.ค. ๕๗ 
 ภายใน ๙ มี.ค. ๕๗ 

 ภายใน ๑๐ เม.ย. ๕๗ 
 ภายใน ๑๐ เม.ย. ๕๗ 

ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2557   โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team