ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศ!! แจ้งประกวดราคา ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มี ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบ ICT GIFTED และสำหรับห้องเรียนศูนย์ส่ง
Share

ประกาศเมื่อ : 22 เมษายน 2557   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team