ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
การสอบแก้ตัวของนักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2557
Share

       ด้วยในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 บางคนยังสอบแก้ตัวบางรายวิชายังไม่เสร็จ

ทางโรงเรียนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นดังกล่าว

สอบแก้ตัวได้ในทุกภาคเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ร, 0 และ มผ 

        ดังนั้น งานทะเบียน-วัดผล จึงขอให้นักเรียนที่สอบแก้ตัวยังไม่ผ่านนั้น 

เรียนซ้ำ ในวันที่ 7กรกฎาคม 2557 - 19 กันยายน 2557 

                              งานทะเบียน-วัดผลประกาศเมื่อ : 4 กรกฎาคม 2557   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team