ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
กำหนดการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557
Share
กำหนดการสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557 วันที่ 28กรกฎาคม - 1สิงหาคม 2557
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบวันที่ 29,31 กรกฎาคม 2557
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบวันที่ 28,30 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557

ประกาศเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2557   โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team