ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศ ชำระเงินภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
Share
ประกาศ ชำระเงินภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ม.1- ม.3 นักเรียนห้องทั่วไป จำนวน   2,150 บาท
             นักเรียนห้อง MEP จำนวน 17,600 บาท
ม4.-ม.6 นักเรียนห้องทั่วไป จำนวน   2,150 บาท
            นักเรียนห้องIGP   จำนวน   7,400 บาท

ให้นักเรียนนำเงินมาชำระกับครูที่ปรึกษาในวันดังกล่าว คาบ 1

หรือสามารถชำระเพิ่มเติมได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 (วันประชุมผู้ปกครอง)

ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2557   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team