ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
Share
ประกาศประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 วันที่  30 พฤศจิกายน 2557

ระดับชั้น ม.1,3,5 รับมอบตัว/เก็บเงินจากผู้ปกครอง เวลา 7.00 น.
ระดับชั้น ม.2,4,6 รับมอบตัว/เก็บเงินจากผู้ปกครอง เวลา 9.00 น.

ม.1- ม.3 นักเรียนห้องทั่วไป จำนวน   2,150 บาท
             นักเรียนห้อง MEP จำนวน 17,600 บาท
ม4.-ม.6 นักเรียนห้องทั่วไป จำนวน   2,150 บาท
            นักเรียนห้องIGP   จำนวน   7,400 บาท

ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2557   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team