ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ทำเนียบผู้บริหาร
Share

ดร.ศุภากร เมฆขยาย
พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
พ.ศ. 2561- 2564
นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร  
พ.ศ. 2546-2561


 


นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์
พ.ศ.  2546-2546 

 


 นายสุรพล พาลี
พ.ศ. 2544-2545


 


 นายยงยุทธ สุวรรณรัตน์
พ.ศ. 2543-2543

 


นายอดุล อนุชปรีดา
พ.ศ. 2541-2542 

 


 นายสุทธินันท์ พรหมปลอด
พ.ศ. 2540-2541

 


นายมงคล อนุรักษ์
พ.ศ. 2539-2540 


 

นายสรลักษณ์ สื่อสุวรรณ
พ.ศ. 2535-2539 

 


 นายสมรัก แพทย์พันธุ์
พ.ศ. 2535-2535

 


นายพยุงศักดิ์ อินทนิล
พ.ศ. 2532-2535 

 


นายสำอางค์ คำหริ่ม
พ.ศ. 2530-2532 

 

นายวิเชียร เพชรรัตน์
พ.ศ. 2521- 2530 

   


ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2565   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team