ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ทำเนียบผู้บริหาร
Share

นายวิเชียร เพชรรัตน์
พ.ศ. 2521- 2530


นายสำอางค์ คำหริ่ม
พ.ศ. 2530-2532


นายพยุงศักดิ์ อินทนิล
พ.ศ. 2532-2535


นายสมรัก แพทย์พันธุ์
พ.ศ. 2535-2535


นายสรลักษณ์ สื่อสุวรรณ
พ.ศ. 2535-2539


นายมงคล อนุรักษ์
พ.ศ. 2539-2540


นายสุทธินันท์ พรหมปลอด
พ.ศ. 2540-2541


นายอดุล อนุชปรีดา
พ.ศ. 2541-2542


นายยงยุทธ สุวรรณรัตน์
พ.ศ. 2543-2543


นายสุรพล พาลี
พ.ศ. 2544-2545


นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์
พ.ศ.  2546-2546


นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร
พ.ศ. 2546-2561


นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
พ.ศ. 2561- 2564ดร.ศุภากร เมฆขยาย

พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

 
 
     
     
     
     
     


ประกาศเมื่อ : 14 ตุลาคม 2564   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team