ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
เกียรติบัตร งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 64
Share
คลิกที่ชื่อรายการเพื่อดาวน์โหลด

สาระนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น ระบำมาตรฐาน ม.ต้น
ไทยสร้างสรรค์ ม.ปลาย นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย ระบำมาตรฐาน ม.ปลาย
รำวงมาตรฐาน ม.ต้น ตลก มายากล
รำวงมาตรฐาน ม.ปลาย
สาระดนตรี
ขลุ่ยเพียงออ ม.ต้น ขับร้อง ม.ต้น ขิม ม.ต้น
ขลุ่ยเพียงออ ม.ปลาย ขับร้อง ม.ปลาย ขิม ม.ปลาย
ฆ้องวงเล็ก ม.ต้น ฆ้องวงใหญ่ ม.ต้น ซอด้วง ม.ต้น
ฆ้องวงเล็ก ม.ปลาย ฆ้องวงใหญ่ ม.ปลาย ซอด้วง ม.ปลาย
ซออู้ ม.ต้น เพลงพระราชนิพนธ์ม.ต้นหญิง พระราชนิพนธ์ ม.ปลายหญิง
ซออู้ม.ปลาย เพลงพระราชนิพนธ์ ม.ต้นชาย พระราชนิพนธ์ ม.ปลายชาย
เพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้นหญิง เพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลายหญิง เพลงไทยสากล ม.ต้นหญิง
เพลงไทยลูกทุ่งม.ต้นชาย เพลงไทยลูกทุ่ง ม.ปลายชาย เพลงไทยสากล ม.ต้นชาย
เพลงไทยสากล ม.ปลายหญิง เพลงสากล ม.ต้นหญิง เพลงสากล ม.ปลายหญิง
เพลงไทยสากล ม.ปลายชาย เพลงสากล ม.ต้นชาย เพลงสากล ม.ปลายชาย
ระนาดทุ้ม ม.ต้น  ระนาดเอก ม.ต้น วงสตริง ม.ต้น
ระนาดทุ้ม ม.ปลาย แก้ ระนาดเอก ม.ปลาย วงสตริง ม.ปลาย
วงอังกะลุง วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ จะเข้ ม.ต้น
ขับขานประสานเสียงม.ปลาย เครื่องสายวงเล็กผสมขิม เครื่องสายวงเล็ก


ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2558   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team