ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
เปิดเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ครั้งที่1
Share
เปิดเรียนซ้ำกรณีพิเศษ ครั้งที่1 ให้กับนักเรียนที่สอบแก้ตัวยังไม่ผ่านตั้งแต่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556 ถึงภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2,3,5,6 ทุกรายวิชาที่นักเรียนยังสอบแก้ตัวไม่ผ่าน โดยให้นักเรียนติดต่อขอรับงานกับอาจารย์ประจำวิชา ซึ่งกำหนดการเรียนซ้ำในระหว่างวันที่15 มิถุนายน - 10 กรกฏาคม 2558
ประกาศเมื่อ : 12 มิถุนายน 2558   โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team