ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Share
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 พร้อมมอบตัวนักเรียน
และเพื่อความสะดวกในการจัดประชุมทางโรงเรียนจึงจัดให้
1.นักเรียนสามารถนำเงินมาชำระที่ครูประจำชั้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เวลา 8.20-9.10 น. และมาขอติดต่อรับค่าอุปกรณ์ได้ที่ครูประจำชั้นในวันอาทิตย์
ที่มีการประชุมผู้ปกครอง
2.ผู้ปกครองสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยนำใบลงทะเบียนเรียนไปยื่นตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 พร้อมนำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อขอรับใบเสร็จ
ที่ห้องธุรการในวันอาทิตย์ที่มีการประชุมผู้ปกครองและติดต่อรับค่าอุปกรณ์ได้ที่ครูประจำชั้น

ค่าอุปกรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      210 บาทต่อคน
ค่าอุปกรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   230 บาทต่อคน

******************************************************
รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
นักเรียนห้องเรียนทั่วไป 2,250 บาท
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP 17,600 บาท
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive Gifted Program 7,100 บาท


ประกาศเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2558   โดย : ่จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team