ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ CS festival 2015 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Share
ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ CS festival 2015 (2วัน 1คืน) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสมัคร
1.ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า
2.มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C/C++

สมัครร่วมทีม ทีมละ 1-3 คน

สนใจสมัครคลิกประกาศเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2558   โดย : ่จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team