ข่าวประกาศทั้งหมด ››
แจ้งกำหนดวันแข่งขันและเรื่องที่ควรทราบในการเตรียมความพร้อมในการแข่ง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
Share
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การแข่งขัน ประเภทวงสตริงม.ต้น,ม.ปลาย และวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก และประเภท ข (เขต 2 )  ในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 เป็นเวลา 10.00-13.00 น.  ณ  โดมสนามฟุตซอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
*หมายเหตุ 
การแข่งขันประเภทวงดนตรีลูกทุ่ง ทั้งเขต1และเขต2  ในส่วนของแดนเซอร์ไม่ต้องแต่งกายหรืออาจจะแต่ง ในส่วนที่ผู้เข้าแข่งขันเห็นว่าเป็นจุดนำเสนอหรือองค์ประกอบสำคัญที่สอดคล้องกับท่าทาง บทเพลง เแต่ไม่ต้อง100% เนื่องจากจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วน


29/10/60 
เรื่อง แจ้งกำหนดวันแข่งขันและเรื่องที่ควรทราบในการเตรียมความพร้อมในการแข่ง 
ชี้แจงการลงทะเบียน
-ผู้เข้าแข่งขันต้องมีบัตรนักเรียนมายืนยันในการลงทะเบียนแข่งหน้างาน โดยชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนออนไลน์ 
-หากมีการเปลี่ยนตัวหรือเพิ่มผู้แข่งขัน จะต้องมีหนังสือรับรองและชี้แจงเหตุผล จากผอ. รร. ของผู้แข่งขัน มายืนยัน ณ จุดลงทะเบียน จึงสามารถให้แข่งขันได้ หากไม่มีหนังสือมาหรือชื่อผู้แข่งขันไม่ตรงกัน จะไม่มีสิทธิ์แข่งขันได้ เพราะทางศูนย์ฯได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งเรื่องการลงทะเบียน การตรวจสอบรายชื่อ การเปลี่ยนตัว การเตรียมบัตรนร. เพื่อให้ทุกรร.มีเวลาเตรียมความพร้อมแล้ว จึงขอความร่วมมือจากครูผู้ควบคุมช่วยเช็คเอกสารนร.ของท่านให้เรียบร้อยก่อนถึงวันแข่ง จะได้ไม่มีรร.ใดเสียสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน หรือมีปัญหาในวันแข่งขัน 
สาระนาฏศิลป์ จัดการแข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 12 พ.ย.60 ณ รร.วิสุทธิกษัตรี  (แข่งขันทั้งเขต1และ2 ในวันเดียวกัน ทุกรายการ **ยกเว้นการแข่งขันตลก)
เริ่มลงทะเบียน 7.30-8.30 
1.เตรียมเพลงการแข่งขัน CD แฟลชไดร์ ของตนเองมาให้พร้อมและนำมาลองเปิดก่อนเวลาการแข่งขันให้เรียบร้อย เมื่อเริ่มเวลาทำการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ทดลองเปิดเพราะจะเสียเวลาในการเรียงลำดับการแข่งขัน
2.การแข่งขันประเภทรำวงมาตรฐาน จะใช้เพลงของส่วนกลาง ซึ่งสามารถโหลดได้จากหน้าเวปไซด์  
รายการแข่งขันตลกและมายากล เขต1และแขต 2
1. จัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ 10 พ.ย.60 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกชมพู) ใต้อาคารชั้นล่าง  
2.ลงทะเบียนแข่งขัน 7.30-8.30 น. 
3.ศูนย์จัดแข่งจะมี เครื่องเสียงและอุปกรณ์พื้นฐานให้ บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงในทีมมาให้พร้อมเพรียง เพื่อจะได้ไม่ติดขัดในการวิ่งหาอุปกรณ์ ก่อนการแข่งขัน 
สาระดนตรี  จัดแข่ง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
ดนตรีไทย  จัดแข่งขัน 2 วัน โดยในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.60 เป็นการแข่งขันสำหรับ เขต1 และวันเสาร์ที่ 11 พ.ย.60 เป็นการแข่งขันสำหรับ เขต2 
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30-8.30 
  *ติดตามดูตารางการแข่งและสถานที่แข่ง แต่ละประเภทได้จากหน้าเวป 

ดนตรีสากล จัดแข่งขัน 2 วัน ในวันศุกร์ที่ 10-11พ.ย.60 ทั้งเขต1และ2 โดยให้ติดตามดูตารางการแข่งและสถานที่จัดแข่งแต่ละประเภท ได้ที่หน้าเวป
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 7.30-8.30 
1.ศึกษากติกาการแข่งขันแต่ละประเภทให้เข้าใจและปฏิบัติตามกติกา
2.ศึกษารายละเอียดด้านการเตรียมเนื้อร้อง อุปกรณ์ เครื่องดนตรีต่างๆ ซึ่งทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบจัดหาให้ หากผู้เข้าแข่งขันละเลยหรือลืมจัดเตรียมมา 
*หมายเหตุ   ในการแข่งขันวงดนตรีประเภทต่างๆที่ต้องมีอุปกรณ์และผู้แสดงจำนวนมาก  ควรมาก่อนเวลาแข่งขันเพื่อดูสถานที่แข่งวางเครื่องดนตรี ติดต่อเช็คซาวด์ ระบบเครื่องเสียง เครื่องดนตรีของตนเอง เพื่อรักษาสิทธิ์ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะทำการแข่งขันของตนเอง  เพราะเมื่อเริ่มทำการแข่งขันแล้วกรรมการจะเริ่มทำการให้คะแนน  หากเกิดข้อผิดพลาดจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขใดๆได้ ต้องยอมรับในข้อผิดพลาดและคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  *ติดตามดูตารางการแข่งและสถานที่แข่ง แต่ละประเภทได้จากหน้าเวป

กำหนดการ รายการแข่งขันมายากล เขต1และแขต 2
1. จัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ 10 พ.ย.60 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกชมพู) ใต้อาคารชั้นล่าง  
2.ลงทะเบียนแข่งขัน 7.30-8.30 น. 
3.ศูนย์จัดแข่งจะมี เครื่องเสียงและอุปกรณ์พื้นฐานให้ บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงในทีมมาให้พร้อมเพรียง เพื่อจะได้ไม่ติดขัดในการวิ่งหาอุปกรณ์ ก่อนการแข่งขัน 


กำหนดการ รายการแข่งขันตลก เขต1และแขต 2
1. จัดการแข่งขัน ในวันศุกร์ ที่ 10 พ.ย.60 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึกชมพู) ใต้อาคารชั้นล่าง  
2.ลงทะเบียนแข่งขัน 7.30-8.30 น. 
3.ศูนย์จัดแข่งจะมี เครื่องเสียงและอุปกรณ์พื้นฐานให้ บางส่วนเท่านั้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันควรเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงในทีมมาให้พร้อมเพรียง เพื่อจะได้ไม่ติดขัดในการวิ่งหาอุปกรณ์ ก่อนการแข่งขัน 


กำหนดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์ สมุทรปราการ เขต1และ เขต 2
จัดการแข่งขันใน วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60 พร้อมเพรียงกันทั้งเขต 1 และ 2 ณ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
*หมายเหตุ   ไม่มีตารางเวลาการแข่งขันตายตัว เนื่องจากเพลงที่ผู้แข่งขันนำมา มีเวลายาว-สั้น ต่างกันไป โดยจะเรียงลำดับประเภทการแข่งขันตามเกณฑ์กลางที่กำหนด ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2560   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team