ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน
Share
*คลิกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด   

>>ระเบียบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

>>เอกสารแบบคำขอประเมินวิทยฐานะ(วPA) 


>> แบบฟอร์ม-ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู 

>> ประกาศกำหนดชั่วโมง  


>> ใบลาครู(.doc)  

>> ใบลาครู(.pdf)


>> แบบฟอร์มขอลาป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาโรค(.pdf)(.doc)            


ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2565   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team