ข่าวประกาศทั้งหมด ››
Download เอกสารการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
Share
คลิกเพื่อเลือก

 ใบสมัคร ม.1 MEP
 ประกาศรับสมัคร ม.1 MEP 
 ระเบียบรับสมัคร ม.1 MEP 

 ระเบียบรับสมัคร ม.4 IGP 
 ใบสมัคร ม.4 IGP 
 ประกาศรับสมัคร ม.4 IGP 

 ใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ
 ระเบียบรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ 
 หนังสือรับรองที่อยู่อาศัย 
 ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ 

 ระเบียบรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ 
 ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ 
 ใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ 


ระเบียบการเข้าเรียนโปรแกรมพิเศษทวิศึกษาและทวิภาคี

ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2563   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team