ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563
Share
คลิกเพื่อเลือก


 ประกาศรับสมัคร ม.1 MEP 
 ระเบียบรับสมัคร ม.1 MEP 

 ระเบียบรับสมัคร ม.4 IGP 
 ประกาศรับสมัคร ม.4 IGP 


 ระเบียบรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ 
 หนังสือรับรองที่อยู่อาศัย 
 ประกาศรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ 

 ระเบียบรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ 
 ประกาศรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนปกติ ระเบียบการเข้าเรียนโปรแกรมพิเศษทวิศึกษาและทวิภาคี

ประกาศเมื่อ : 21 เมษายน 2563   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team