ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเเพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Share
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเเพร่ระบาดของเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2564   โดย : สมจันทร์ วงษ์วัง
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team