ข่าวประกาศทั้งหมด ››
กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน ม.3 - ม.6
Share
📢 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
💉สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 - ม.6 ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

📢 ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อผ่านทางกลุ่มไลน์ชั้นเรียน ที่คุณครูที่ปรึกษาได้แจ้ง
เพื่อศึกษารายละเอียด และปฏิบัติตามแนวการรับวัคซีนอย่างเคร่งครัด

📢 สำหรับการจัดสรรวัคซีนในครั้งนี้ ระดับชั้น ม.3 จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคน
เนื่องจากจำนวนที่ได้รับการจัดสรรมายังไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรให้ตามความเสี่ยงโรค 7 โรค
และจัดเรียงตามลำดับอายุ จากมากไปน้อยเป็นสำคัญ โดยยึดฐานข้อมูลวัน เดือน ปี เกิดในระบบข้อมูล DMC ของโรงเรียน

📍📣 อนึ่ง นักเรียนชั้น ม.1 ม.2 และนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในรอบนี้ จะได้รับในรอบต่อไป
เมื่อทางคณะกรรมการกรมควบคุมโรคจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดสรรมาให้ในรอบใหม่
และพิจารณาความเสี่ยงในการรับวัคซีนของเด็กนักเรียนที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 15 ปี

📢 โดยขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 (ไฟเซอร์)
ได้ศึกษารายละเอียด วัน เวลา การเตรียมหลักฐาน และการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน
โดยทางงานประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้างต้นนี้แล้ว

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนได้มาตามเวลาที่นัดหมายไว้ ซึ่งทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน
งด ⛔️ เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อลดความแออัด

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนผู้บริหาร 📱
รองฯ ณิชกุล สิริมงคลกาล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร. 06-5394-2443

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ประกาศเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team