ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Share

1.นางสาวสายชล          โนรี

2.นางสาวอมรรัตน์         มนัสถาวร

3.นางสาวดุษฎีพร          พิมพ์น้อย

4.นายกิตติเกียรติ           นิลดำ

5.นายภราดา                แสงสว่าง

6.นางอรอนงค์               มีพึ่ง

7.นายอรรถวิทย์            สิงหนสาย

8.นางสาวดวงกมล         ชาวน้ำ

9.นางสาวจีรวรรณ          ปัทมปราณี

10.นางสาวสุภัทชกรานต์  ทองพูล

11.นางสาววลัยลักษณ์    หาญสิงห์

12.นางสาวชัญญาศิกานต์ คณาพรสิริวรกุล

13.นางสาววันวิสา         ชนะวงศ์

14.นายอานนท์            ศรีวิเชียร

15.นางสาวนิภาภัทร       ตั้งจิตต์ธรรม

16.นางสาวเทพสุดา       โคตรศรี

17.นางสาวสุเพียร          พันธ์สวัสดิ์

18.นางสาววนิดา           ศลประสิทธิ์

19.นางสาวธารทิพย์       ฉิมหลวง

20.นางสาวชมพูนุช        จริวิรัฒน์

21.นางสาววรัญญา        แจ่มมาก

22.นางสาววรารัตน์        เจนการ

23.นางสาวรัตติภรณ์       ชำนาญ

24.นางสาวทองสุข         หงษ์ทอง

25.นางสาวสดุดี             คชาวงษ์


ประกาศเมื่อ : 26 กรกฎาคม 2554   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team