ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ข่าวประกาศ บริการตัดชุดนักเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2566 และ วันที่ 1-2 เมษายน 2566
Share
วันที่ 11 มีนาคม 2566 และ
วันที่ 1-2  เมษายน 2566
ทางร้านน้อมจิตต์มีบริการตัดชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่สนใจ
ผู้ปกครองสามารถพานักเรียนมาตัดชุดนักเรียนได้ในวันดังกล่าว
ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2566   โดย : นางสาวจิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team