ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
แจ้งเลื่อนวันรับใบประกาศ !!!! นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
Share

จากที่ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
ได้แจ้งวันรับใบประกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 30 มีนาคม 2555

ทางโรงเรียนได้เลื่อนเป็น

วันซ้อมใหญ่ วันที่
28 มีนาคม 2555

และวันรับใบประกาศจริงเป็นวันที่
29 มีนาคม 2555

จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ


ประกาศเมื่อ : 14 มีนาคม 2555   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team