ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
ประกาศการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
Share

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

         กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 เข้ารับการเรียนปรับพื้นฐาน

ในวันที่ 14-18  พฤษภาคม 2555

และ

กำหนดวัน ปฐมนิเทศของนักเรียน ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 02-3830166

 

** ทั้งนี้หากมีเหตุที่ทำให้ต้องเลื่อนการเรียนปรับพื้นฐานออกไปจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียน **


ประกาศเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2555   โดย : พนาดร แสนใจ
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team