ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
วิดีโอสื่อการสอนของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Share
        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีการพัฒนาทางด้าน ICT และเป็นการเข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้มากขึ้น เกิดการเรียนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

สามารถเข้าชมได้ที่
http://www.tuns.ac.th/pageview.php?mnId=66

ประกาศเมื่อ : 29 มิถุนายน 2555   โดย : พนาดร แสนใจ
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team