ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการบูรณาการ ICT กับการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิดีโอด้วยโปรแกรม SONY VEGAS 9.0
Share

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรการบูรณาการ ICT กับการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิดีโอด้วยโปรแกรม SONY VEGAS 9.0

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555

 

 

โรงเรียนวัดใหญ่

                1 นายสำเริง           อินอ่อน                   ครู

                2 นายธงชัย            นีระมนต์                 ครู

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

                1 นายสุทธิวุฒิ       นันทจุติ                   ครู

                2 นายประวัติ         สุกใส                      ครู

โรงเรียนวัดสวนส้ม

1 นางสาวน้ำฝน    อ๊อดบำรุง               ครูอัตราจ้าง

2 นางสาวมลธิดา  กนกพรไพบูรณ์     ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า

                1 นางสาวกรรณิกา                               สุขปริวัตติ              ครูผู้ช่วย

                2 นายชลิธิต                           สมความคิด           ครูอัตราจ้าง

 

 


********* จะมีการเพิ่มรายชื่ออีกเมื่อมีผู้สมัครเพิ่ม


ประกาศเมื่อ : 22 สิงหาคม 2555   โดย : พนาดร แสนใจ
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team