ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ กำหนดสอบระหว่างภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ในระหว่างวันที่15-25 กรกฎาคม 2556
Share
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ กำหนดสอบระหว่างภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ในระหว่างวันที่15-25 กรกฎาคม 2556
มัธยมศึกษาปีที่1 สอบวันที่ 15,18 กรกฎาคม 2556
มัธยมศึกษาปีที่2 สอบวันที่ 16,19 กรกฎาคม 2556
มัธยมศึกษาปีที่3 สอบวันที่ 17,24 กรกฎาคม 2556
มัธยมศึกษาปีที่4 สอบวันที่ 15,18และ25 กรกฎาคม 2556
มัธยมศึกษาปีที่5 สอบวันที่ 16,19และ25 กรกฎาคม 2556
มัธยมศึกษาปีที่6 สอบวันที่ 17,24และ25 กรกฎาคม 2556

ประกาศเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2556   โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team