ภาษาไทย | English

ข่าวประกาศทั้งหมด ››
โครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสาน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
Share
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

จัดโครงการ อบจ. บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมประสาน ด้านยาเสพติด ประจำปี 2556

หลักสูตร เสริมสร้างเยาวชนไทย ใฝ่คุณธรรม ต้านยาเสพติดในสถานที่ศึกษา

โดยศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

นักเรียนที่ได้รับเป็นตัวแทนในการเข้าโครงการ

คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ จำนวน 400 คน


ประกาศเมื่อ : 26 สิงหาคม 2556   โดย : จิราพร อ่อนแล
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team