ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    
    
     
    

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด ( 34 )
งานอาหารดี เจดีย์หน้าวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ณ วัดบางหัวเสือ
5 พฤศจิกายน 2561 / ดู : 67 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
Smart Learner Camp 2018 ( 53 )
Smart Learner Camp 2018 1.0 ถึง. 4.0 จากรากฐานสู่นวัตกรรม​ กิจกรรมเข้าค่ายสำหรับห้องเรียนโปรแกรมพิเศษ MEP&IGP วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย​และบ้านไทยรีสอร์ต จังหวัดสุพรรณบุรี​
6 ตุลาคม 2561 / ดู : 253 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ( 88 )
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) สมุทรปราการเขต1 และ เขต 2
4 ตุลาคม 2561 / ดู : 428 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศ ( 60 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการเรียนรู้และสื่อสารภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น และได้จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาต่างประเทศต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาจีน-ญี่ปุ่น การประกวดร้องเพลงสากล จีน-ญี่ปุ่น การประกวดวาดภาพ การแสดงละคร(Drama Contest) เป็นต้น เมื่อวันที่ 24-31 สิงหาคม 2561
21 กันยายน 2561 / ดู : 341 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศ ( 107 )
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ รับมอบโล่รางวัลและใบประกาศ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ
19 กันยายน 2561 / ดู : 595 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
งานนิทรรศการ "สมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน" ( 14 )
โปรแกรมพิเศษธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการ "สมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน" ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรม สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ครัวบุญเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ
18 กันยายน 2561 / ดู : 171 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
โครงการเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพด้านการโรงแรมและศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ วิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพ ( 59 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดยท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและคณะครูได้พานักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาชีพด้านการโรงแรมและศึกษาดูงานด้านการโรงแรม ณ วิทยาลัยดุสิตธานีกรุงเทพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
17 กันยายน 2561 / ดู : 228 / โดย : จิราพร อ่อนแล
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ณ ประเทศอิตาลี ( 56 )
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เนื่องในการจัดงาน “Festival of Moliterno”และ“Festival internazionale del Folklore “Flavio FiorlettaW” ALATRI ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศอิตาลี
28 สิงหาคม 2561 / ดู : 1209 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ( 40 )
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาจัดแนะแนวให้กับนักเรียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 4 ชั้น 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
27 สิงหาคม 2561 / ดู : 1119 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
กิจกรรมทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ( 128 )
กิจกรรมทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ศุนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
25 สิงหาคม 2561 / ดู : 1363 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
มีทั้งหมด :41หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team