ภาพกิจกรรมทั้งหมด
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ ( 10 )
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2562 / ดู : 1973 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
รับ-มอบรางวัล นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ( 38 )
นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
27 พฤษภาคม 2562 / ดู : 1992 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
เปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2562 ( 53 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ทำการเปิดกองลูกเสือเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2562 / ดู : 2110 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแสดงตนเป็นพุทธมามากะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ( 45 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้กิจกกรมกลุ่มสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อน ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และชี้แจงรายละเอียดข้อห้ามและข้อตกลงของทางโรงเรียน พร้อมพิธีแสดงต้นเป็นพุทธมามากะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 2172 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก ( 32 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้ร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในแผนการเรียนธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 1958 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
วันสงกรานต์ 2562 ( 85 )
ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนและผู้นำชุมชน เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ และร่วมจัดขบวนแห่จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ไปยังวัดบางหัวเสือ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 2214 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ( 108 )
โรงเรียนเตรียมุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
29 มีนาคม 2562 / ดู : 2254 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมฯ Open House T.U.N.S. 2019 ( 105 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อมฯ Open House T.U.N.S. 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
15 มีนาคม 2562 / ดู : 2247 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561 ( 110 )
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
25 กุมภาพันธ์ 2562 / ดู : 2443 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
โครงการเด็กไทยสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 22 )
โครงการเด็กไทยสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนเจรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
18 กุมภาพันธ์ 2562 / ดู : 1971 / โดย : ปรียาภรณ์ ธนโรจน์เมธีกุล
มีทั้งหมด :68หน้า : ‹‹ ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 25 [26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team