ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
    
    
    
    ภาพกิจกรรมทั้งหมด
การตรวจสุขภาพปัสสาวะนักเรียนทั้งโรงเรียน ( 20 )
การตรวจสุขภาพปัสสาวะนักเรียนทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในวันที่ 31กรกฎาคม,1และ2 สิงหาคม 2556
2 สิงหาคม 2556 / ดู : 1152 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
วันภาษาไทยแห่งชาติ Thailand National Language Day. ( 26 )
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้มีกิจกรรมการแสดงละครเรื่องมัทนะพาธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฎาคม 2556 / ดู : 1021 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม2556 คณะครูและนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ( 24 )
เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม2556 คณะครูและนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบางหัวเสือ ,วัดบางหญ้าแพรก ,วัดสวนส้ม และวัดแพรกษา
21 กรกฎาคม 2556 / ดู : 1138 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมมือกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ZERO DRUGS ลดการใช้สิ่งเสพติดให้เป็นศูนย์ ( 29 )
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมมือกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ZERO DRUGS ลดการใช้สิ่งเสพติดให้เป็นศูนย์
15 กรกฎาคม 2556 / ดู : 1376 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการ และ คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เข้าร่วมงานการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด ณ วัดบางหัวเสือ ( 19 )
ผู้อำนวยการ และ คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เข้าร่วมงานการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาวัด ณ วัดบางหัวเสือ
15 กรกฎาคม 2556 / ดู : 866 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักกีฬาฟุตบอล7คน ในโครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ( 5 )
เมื่อวันที่12กรกฎาคม2556ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักกีฬาฟุตบอล7คน ในโครงการสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
15 กรกฎาคม 2556 / ดู : 1355 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ภาพกิจกรรมกีฬาฟุตบอล7คน ต่อต้านยาเสพติด ( 21 )
ภาพกิจกรรมกีฬาฟุตบอล7คน ต่อต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2556 / ดู : 1195 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมร่วมกันของกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปรากการ กับ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ( 16 )
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมร่วมกันของกีฬาฟุตซอลระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปรากการ กับ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
28 มิถุนายน 2556 / ดู : 1746 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ และมอบใบประกาศให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันทักษะภาษาไทย ( 27 )
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ และมอบใบประกาศให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันการประกวดกล่าวสุนทรพจน์และการแข่งขันทักษะภาษาไทย
27 มิถุนายน 2556 / ดู : 955 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานสี ( 21 )
ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานสีแต่ละสี
26 มิถุนายน 2556 / ดู : 1190 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
มีทั้งหมด :39หน้า : ‹‹ ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] 38 [39] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team