ภาษาไทย | English

ภาพกิจกรรมทั้งหมด
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ( 60 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียนและสานต่องานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะหมดวาระลง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 / ดู : 687 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
วันสิ่งแวดล้อม 62 ( 15 )
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการจัดการแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562 / ดู : 465 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( 30 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 และรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562
2 มิถุนายน 2562 / ดู : 569 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดสมุทรปราการ ( 18 )
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม เครือข่ายพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดสมุทรปราการ (การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
2 มิถุนายน 2562 / ดู : 299 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
โครงการป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อพี่น้อง ( 12 )
ตัวแทนครูและนักเรียนสภาเด็กและเยาวชนเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เข้าร่วมโครงการ "ป้ายสีสร้างสรรค์เพื่อพี่น้อง" เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 1 (สวนส้ม)
29 พฤษภาคม 2562 / ดู : 353 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ ( 10 )
ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2562 / ดู : 257 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
รับ-มอบรางวัล นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ( 38 )
นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" ระหว่างวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
27 พฤษภาคม 2562 / ดู : 491 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
เปิดกองลูกเสือปีการศึกษา 2562 ( 53 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้ทำการเปิดกองลูกเสือเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในปีการศึกษา 2562
23 พฤษภาคม 2562 / ดู : 578 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแสดงตนเป็นพุทธมามากะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ( 45 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้กิจกกรมกลุ่มสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อน ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และชี้แจงรายละเอียดข้อห้ามและข้อตกลงของทางโรงเรียน พร้อมพิธีแสดงต้นเป็นพุทธมามากะ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 1065 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
การประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก ( 32 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้ร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในแผนการเรียนธุรกิจอุตสาหกรรม หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
14 พฤษภาคม 2562 / ดู : 274 / โดย : ศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
มีทั้งหมด :47หน้า : ‹‹ ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team