ภาพกิจกรรมทั้งหมด
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( 14 )
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ ในวันที่27 พฤศจิกายน 2557
27 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1972 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขต2 ( 26 )
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่36 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขต2 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
27 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1976 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซีย ( 22 )
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมมือกับ the state university of Surabaya ประเทศสาฐารณรัฐอินโดนีเชีย จัดโครงการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตชาวอินโดนีเซีย เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1939 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ( 40 )
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
25 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1961 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 2 ดาว ( 5 )
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 2 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Energy Reward Mind จากการไฟฟ้านครหลวง พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ
24 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1954 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
โครงการอบรมทักษะชีวิต ชั้นม.1 ( 30 )
โครงการอบรมทักษะชีวิต ชั้นม.1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
18 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1937 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการรับมอบใบประกาศ ให้กับนักเรียน ( 8 )
ผู้อำนวยการรับมอบใบประกาศ ให้กับนักเรียน ที่ไปแข่งขัน การแข่งขันการตอบปัญหา อาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกิจกรรมปัญหา อาเซียน ราชวินิตบางแก้ว ครั้งที่ 3 ปี 2557 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และการแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับจังหวัด
18 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 1974 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 กลุ่มสาระการเรียรรู้ศิลปะ ดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการเขต1 ( 160 )
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 กลุ่มสาระการเรียรรู้ศิลปะ จังหวัดสมุทรปราการ การแข่งขันคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการเขต1 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 13-14 พฤศจิกายน 2557
17 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 2425 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการรับมอบใบประกาศ และชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ( 7 )
ผู้อำนวยการรับมอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันการประกวดเขียนโครงงานด้านสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และชุดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ พร้อมรับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
10 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 2057 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน โดย นายณภัทร ศรีละมัย ( 21 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างข้อสอบอิงมาตรฐาน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ โดย นายณภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6
7 พฤศจิกายน 2557 / ดู : 2095 / โดย : จาตุรนต์ เจริญสุข
มีทั้งหมด :67หน้า : ‹‹ ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] 57 [58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] หน้าถัดไป››
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team