ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมSPICYDISC school tour 2024 ( 33 )
คอนเสริตต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมSPICYDISC school tour 2024 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ วันที่ 12 มิถุนายน 2567
18 มิถุนายน 2567 / ดู : 17 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงกาโรงเรียนมาตรฐานสากล ( 50 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โครงกาโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2567 / ดู : 120 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กีฬาสัมพันธ์ครู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ( 35 )
กีฬาสัมพันธ์ครู เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2567 / ดู : 112 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล่นเกมต่อสมการ A – math และ Sudoku ( 31 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล่นเกมต่อสมการ A – math และ Sudoku ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
7 มิถุนายน 2567 / ดู : 100 / โดย : จิราพร อ่อนแล
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ( 45 )
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และมีกิจกรรมรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
7 มิถุนายน 2567 / ดู : 148 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ร่วมแสดงความยินดี แด่รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 43 )
ร่วมแสดงความยินดี แด่รองผู้อำนวยการ นายอภินันท์ ก้อนกลีบ นายวิทยา สุวรรณคีรี และนางสาวดวงดารา เนตรวงค์ เนื่องในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 พฤษภาคม 2567 / ดู : 237 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ( 57 )
ภาพกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุมทรปราการ
15 มีนาคม 2567 / ดู : 429 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ขอแสดงความยินดีแด่ นางทัศติญา แก่นแก้ว ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 36 )
ยินดีต้อนรับ นางทัศติญา แก่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สำนักงงานเขตพื้นนที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ
13 มีนาคม 2567 / ดู : 170 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team