ภาษาไทย | English

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

นางวศรินทร์บุญแจ่ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสุกัญญาแจ้งเนตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ


นายฐนพงศ์สอนสะอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


 
นายมานพมีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวนวรัตน์จิตรตะโสภะโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานแผนงานฯ
 
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team