ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นายณัฐดนัยศรีทะบาล

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางยุวดีสอนสะอาด
ครู คศ.3


นางสาวดวงรัตน์จุ้ยศิริ
ครู คศ.2


นางสาวพรสวรรค์น้ำใจเพชร
ครู คศ.1


นางสาวลัดดาวัลย์พุทธานุ
ครู คศ.2


นางสาวพยอมทวีสวัสดิ์
ครู คศ.1


น.ส.ณัฐทยาเจริญวงษ์
ครู คศ.1


นางสาวปัญจพรทาทอง
ครู คศ.1


นางสาวภรนิพาคำประภา
ครู คศ.1


นางสาวดุจดาวประทุมมา
ครู คศ.1


นายทศพรสมวงศ์
ครู คศ.1


นายอนันต์กิจสคม
ครูผู้ช่วย


นายณัฐวุฒิ เพ็ชรแดง 
ครูผู้ช่วย

 
       
 น.ส.สุพรรณี  ยูฮันนัน 
ครูผู้ช่วย


     

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team