ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

   

นายกฤษฎาทิพย์เมืองเก่า
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสาววาสนาศิลา
ครู คศ.3


นายมานพมีสุข
ครู คศ.3


นางสาวผกามาศคงเกื้อ
ครู คศ.1
 


นางสาวละมัยบุญช่วย
ครู คศ.2 


นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
ครู คศ.1นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
ครู คศ.1


นางสาวณัฐสุดา โสภณ
ครู คศ.1


 นางสาวรัตติภรณ์ชำนาญ
ครู คศ.1
 


 นางสาวกาญจนาชีวประมง
ครู คศ.1นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
ครู คศ.1


นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
ครู คศ.1


 นางสาววรัญญา บุญมา
ครู คศ.1


 
นางสาวเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย
ครู คศ.1


นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
ครูผู้ช่วยนางสาวสุกัญญาพรมมานอก
ครูผู้ช่วย


นายสราวุฒินิ่มนวล
ครูผู้ช่วย


 
 นางสาวพัชรินทร์ วายุแสง
ครูผู้ช่วย


นางสาวเพ็ญอารีย์ หาญขุนทด
ครูผู้ช่วย


นางสาววรรณวิสา ศิริภักดิ์
ครูนายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์
ครู

 

 
 
 
   
  นางสาวประภาพรบรมฤทธิ์
ครู
     

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team