ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
   
    
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

  

นางสาววาสนาศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายกฤษฎาทิพย์เมืองเก่า
ครู คศ.2


นายมานพมีสุข
ครู คศ.3


นางสาวผกามาศคงเกื้อ
ครู คศ.1
 


นางสาวิตรีบุญนุกูล
ครู คศ.1


นางสาวละมัยบุญช่วย
ครู คศ.2 


นางสาวนิศารัตน์สิทธิปลื้ม
ครู คศ.1


นางสาวณัฐสุดา โสภณ
ครู คศ.1


 นางสาวรัตติภรณ์ชำนาญ
ครู คศ.1
 


 นางสาวอรพรรณนวลจันทร์
ครู คศ.1


นางสาวสุรัตวดี แสงนิล
ครู คศ.1


 นางสาวกาญจนาชีวประมง
ครู คศ.1


 นางสาวศิริกานต์ศิริป้อ
ครูผู้ช่วย


 
นางสาวเนื้อทิพย์ จันทร์ปุย
ครูผู้ช่วย


นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุกัญญาพรมมานอก
ครูผู้ช่วย


นายสราวุฒินิ่มนวล
ครูผู้ช่วย


       
 นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์
ครู


นางสาววรรณวิสา ศิริภักดิ์
ครู  นางสาวประภาพรบรมฤทธิ์
ครู


นางสาววัลลภา ทรวงโพธิ์
ครู

 
       
       

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team