ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

  

นายวัชรกรเผื่อนโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3


 นายจักรพันธ์พลอยบุศย์
ครู คศ.2


 ดร.หทัยรัตน์บุญมา
ครู คศ.2


นายวิทยาสุวรรณคีรี
ครู คศ.2


นายอานนท์กาญจนโพธิ์
ครู คศ.2


น.ส.สรัญญาเรื่อนเรือง
ครูผู้ช่วย


 น.ส.กุลจิราเฉลิมธารานุกูล
ครูผู้ช่วยน.ส.เบญจวรรณ  แสงจันทร์ 
ครูผู้ช่วย


       

     
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team