ภาษาไทย | English

  
  
  
   
   
   
    
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

 

นายวัชรกรเผื่อนโชติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางมนัสนันท์วงศ์กาฬสินธุ์
ครู คศ.3


 นายจักรพันธ์พลอยบุศย์
ครู คศ.2


 นางสาวหทัยรัตน์บุญมา
ครู คศ.2


นายวิทยาสุวรรณคีรี
ครู คศ.2


นายอานนท์กาญจนโพธิ์
ครู คศ.1


นางสาวสรัญญาเรื่อนเรือง
ครูผู้ช่วย


 นางสาวกุลจิราเฉลิมธารานุกูล
ครูผู้ช่วย


น.ส.ประภาพรรณ์จันทราภิรมย์
นักศึกษาฝึกสอน


       
น.ส.อุสุชา บุษราคำ
นักศึกษาฝึกสอน
     
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team