ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS� ��

นางสาวทัณฑิมาไตรสุวรรณ
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางสาวสุรางค์กังบู๊
ครู คศ.2


น.ส.พัชรินทร์ทวีธรรมถาวร
ครู คศ.2นางสาววีรีณเชื้อแก้ว
ครู คศ.2


นางสาวนภาทองประเสริฐ
ครู คศ.2
น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
ครู คศ.1นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
ครู คศ.1นางมัลลิกาเผ่ามานะเจริญ
ครู คศ.1น.ส.ปรารถนาละบุญเรือง
ครู คศ.1นายธนกรมูลคำก้อน
ครู คศ.1นางสาวสุกัญญาหลี่
ครู คศ.1


นางสาวสรัญญามานะจิตร
ครู คศ.1


นางสาวกนกวรรณพันนาดี
ครู คศ.1นางสาวกรรณิกา เหาะสัน
ครูผู้ช่วย


น.ส.อนงค์นาถ ปรีชาชาญ
ครูผู้ช่วย


นางสาวบะฮ์รียะฮ์ มาหะมะ
ครูผู้ช่วย


Mr.BonifacioS.Dayo
JR. 
Mr.UgwegbulamUche
George
Mrs.CherylCunanan
Baldoza
Mr.RojerAlbancis
Baldoza

       
 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team