ภาษาไทย | English

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS    

นางสาวทัณฑิมาไตรสุวรรณ

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ


 นางสาวสุรางค์กังบู๊
ครู คศ.2


นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง
ครู คศ.2


 นางสาววีรีณเชื้อแก้ว
ครู คศ.2


น.ส.พัชรินทร์ทวีธรรมถาวร
ครู คศ.2


 
 นางสาวนภาทองประเสริฐ
ครู คศ.2


 น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
ครู คศ.1


นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
ครู คศ.1
 


นางสาวมัลลิกาเทียนกุล
ครู คศ.1


 
  นางสาวกุลธิดาอวนศรี
ครู คศ.1


 นางสาวสุกัญญาหลี่
ครู คศ.1


 นางสาวสรัญญามานะจิตร
ครู คศ.1


 น.ส.ปรารถนาละบุญเรือง
ครู คศ.1


 นายธนกรมูลคำก้อน
ครู คศ.1


นางสาวกนกวรรณพันนาดี
ครู คศ.1

 
 นางสาวบะฮ์รียะฮ์  มาหะมะ
ครูผู้ช่วย


 นางสาวกรรณิกา เหาะสัน
ครูผู้ช่วย


 
นางสาวอนงค์นาถ ปรีชาชาญ
ครูผู้ช่วย


 
Mrs.CherylCunanan
Baldoza

 

Mr.RojerAlbancis
Baldoza


 
Mr.BonifacioS.Dayo
JR.

 
 
Mr.UgwegbulamUche
George


 
 Mr.Jeff L. Mana-AY  Mr.James Van HughesMr.Jeremy Thmpson Stanbridge 

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team