โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โครงสร้างหลักสูตร  ปีการศึกษา 2563-2565

----------------------------------------------------------------

แผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ

ห้อง          แผนการเรียน

ม. 1/1-2 ชีวะ-เคมีอุตสาหกรรม

ม. 1/3 MEP

ม. 1/4 คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ม. 1/5-7 ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ม. 1/8 ภาษาไทย-สังคม

ม. 1/9-10 ธุรกิจอุตสาหกรรม

ม. 1/11 การงานอาชีพ

ม. 1/12 พลศึกษา

ม. 1/13 ศิลปศึกษา

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team