ภาษาไทย | English

ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS


นางสาวจิราพรอ่อนแล
ครู คศ.2
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และสื่อนวัตกรรมการศึกษา


 
 นางสาวคุณัญญาโคตรประทุม
ครู คศ.2


 นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.1


 นายอมรเทพทาประโคน
ครู คศ.1


 

 
  นายพัลลภ แก้ววงค์ธิ
ครู คศ.1


 นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1


 นายศาตรา อุทัยโรจนรัตน์
ครูผู้ช่วย


  
       
 นายจาตุรนต์ เจริญสุข
ครู 
  น.ส.ปรียาภรณ์ธนโรจน์เมธีกุล
นักศึกษาฝึกสอน

 
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team