เกียรติประวัตินักเรียนดีเด่น
 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 

กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561


 นายเขมพัฒน์  ทำสวน(ซ้าย)   :   นายก้องภพ  เสมาชัย(ขวา)


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team