คณะกรรมการสถานศึกษา

 
 
    นายสรรเกียรติกุลเจริญ
ประธานกรรมการ


   
 
 
พระครูปัญญาทีปคุณ
กรรมการ


 
พระครูวิบูลสีลวัฒน์
กรรมการ


 
นางปานทิพย์บุญแจ่ม
กรรมการ 


 
 
นายพินิจน้อยแรม
กรรมการ


 
นายชาญชัยปิ่นนิกร
กรรมการ 
 นายมานพมีสุข
กรรมการ 
 
นายวันชัยจันทร์สิน
กรรมการ


  นางปรารถนาศรีสุข
กรรมการ


 
นางอุดมวรรณวงศ์พรหม
กรรมการ 


 
 
นายอดิศัยพรชัย
กรรมการ


 
นายบุญเพิ่มจำปาทอง
กรรมการ 


 
นายพฤกษากล่อมบรรจง
กรรมการ
 

       
ผอ.สุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
กรรมการและเลขานุการ


       
         
         
อัพเดทข้อมูลวันที่ 25 กค 2561
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team