ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดี แด่รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 43 )
ร่วมแสดงความยินดี แด่รองผู้อำนวยการ นายอภินันท์ ก้อนกลีบ นายวิทยา สุวรรณคีรี และนางสาวดวงดารา เนตรวงค์ เนื่องในโอกาศดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 พฤษภาคม 2567 / ดู : 140 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 ( 57 )
ภาพกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุมทรปราการ
15 มีนาคม 2567 / ดู : 354 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ขอแสดงความยินดีแด่ นางทัศติญา แก่นแก้ว ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ( 36 )
ยินดีต้อนรับ นางทัศติญา แก่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สำนักงงานเขตพื้นนที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ
13 มีนาคม 2567 / ดู : 146 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ค่าย IGP ( 42 )
ค่าย IGP
8 มีนาคม 2567 / ดู : 265 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.3 ( 65 )
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และทัศนศึกษา ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567 / ดู : 364 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.2 ( 55 )
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายธนาสัมฤทธิ์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และทัศนศึกษา ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567 / ดู : 256 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ม.1 ( 27 )
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ และทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ครุฑ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567 / ดู : 168 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ( 61 )
ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ลานอนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้่อมเกล้า สมุทรปราการ
4 มีนาคม 2567 / ดู : 263 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team