ดร.ศุภากร เมฆขยาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ ( 114 )
พิธีมุฑิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการ "นว" คุณชนศรัทธา "รัตน" เสมาน้อมเกล้า สมุทรฯ 21 กันยายน 2566
22 กันยายน 2566 / ดู : 181 / โดย : จิราพร อ่อนแล
พิธีปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2566 ( 18 )
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ได้มีการจัดพิธีปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สุมทรปราการ
21 กันยายน 2566 / ดู : 66 / โดย : จิราพร อ่อนแล
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ( 58 )
19 กันยายน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "28 ปี บ.บ.น. สู่ ต.อ.น.ส. 17 ปี"
21 กันยายน 2566 / ดู : 129 / โดย : จิราพร อ่อนแล
โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( 39 )
โครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC:YOUTH COUNSELOR) วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
18 กันยายน 2566 / ดู : 48 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศิล5 ( 42 )
ตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศิล5 ณ วัดบางหัวเสือ
18 กันยายน 2566 / ดู : 66 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” ( 15 )
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” ๋ณ วันที่ 26-28 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง
7 กันยายน 2566 / ดู : 46 / โดย : จิราพร อ่อนแล
กิจกรรม “สานใจ” สานปลาตะเพียน ( 20 )
จัดกิจกรรม “สานใจ” กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ เพื่อสร้างห้องปลอดเชื้อแรงดันบวก (ห้องปลูกถ่ายไขกระดูก) โดยทีมงานให้ความรู้เรื่องไขกระดูก รวมถึงร่วมสานปลาตะเพียนกับเด็ก ๆ เพื่อส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วย และน้อง ๆ ยังเชิญชวน ผู้ปกครองทุกท่านร่วมสร้างห้องปลอดเชื้อแรงดันบวกที่ ร พ มหาราชนครราชสีมาอีกด้วย
7 กันยายน 2566 / ดู : 32 / โดย : จิราพร อ่อนแล
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ ( 30 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม2 อาคาร4 ชั้น1
19 สิงหาคม 2566 / ดู : 156 / โดย : จิราพร อ่อนแล
ภาพกิจกรรมทั้งหมด   >> คณะกรรมการสถานศึกษา

>> คณะกรรมการ 5 องค์กรหลัก

>> ห้องสมุดของโรงเรียน

>> ปฏิทินกิจกรรม

>> ระเบียบการแต่งกาย

>> สารสนเทศโรงเรียน

>> รายงานผลการประเมินตนเอง : SAR

>> วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

>> เอกสารดาวน์โหลด

>> กิจกรรมชุมนุม

>> ระบบชำระค่าบำรุงการศึกษา

>> สื่อการเรียนการสอน

>> วิจัยในชั้นเรียน

>> ระบบงานพัสดุและทรัพย์สิน

>> ระบบจัดทำแผน

>> การรับสมัครนักเรียน

>> ติดต่อโรงเรียน

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ข่าวประกาศทั้งหมด

ข่าวการศึกษา(ครูบ้านนอก)

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team