รองผู้อำนวยการ

 

นายวิทยาสุวรรณคีรี
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวผทัยรัตน์ เหลืองทอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณิชกุล สิริมงคลกาล
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวพรรษภรณ์ มูลวงค์
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
       
       

 

 

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team