ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวศศิธรมัทนาภรณ์สกุล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 1นายเอกลักษณ์ ผ่องใส
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คนที่ 2กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวขวัญฤทัยคุ้มศิริ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายปกรณ์บริบูรณ์ทรัพย์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

น.ส.พรสวรรค์น้ำใจเพชร
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสรัญญาเรือนเรือ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลcopyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team