กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นายวิญญูจนะอินทร์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

น.ส.กัญยาภรณ์กิ่งไทร
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  

นางสาวเมทินีเงางาม
ครู คศ.1
นางสาวกุลธิดาทองสงฆ์
ครู คศ.2


นางสาวขวัญใจวหะโรจน์
ครู คศ.1นายสุทธิจีนเจือ
ครู คศ.1


นายปิยภูมิจอมหงษ์
ครู คศ.1


นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
ครู คศ.1


น.ส.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ
ครู คศ.1


น.ส.ลัดดาวัลย์ ไชยแก้ว
ครู คศ.1


     
นางสาววรรณิศา​ สุดหอม
ครู คศ.1


นายณัฐภัทร พูลเกษม
ครูผู้ช่วย


นางสาวเนตรนภัส สมัยปกครอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนวพร นพดล
ครูผู้ช่วย       
 นางสาวธัญญลักษณ์ คะวะดี
รูอัตราจ้าง


 นางสาวรติกร พันสำโรง
ครูอัตราจ้า


   
       
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team