กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS 

นายวิญญูจนะอินทร์
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

น.ส.กัญยาภรณ์กิ่งไทร
ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  

นางสาวเมทินีเงางาม
ครู คศ.2
นายสุรศักดิ์เหิมกระโทก
ครู คศ.2


นางสาวขวัญใจวหะโรจน์
ครู คศ.2นายสุทธิจีนเจือ
ครู คศ.2


นายปิยภูมิจอมหงษ์
ครู คศ.2


นางสาววรรณิศา​ สุดหอม
ครู คศ.1


น.ส.หนึ่งฤดี แววจะโป๊ะ
ครู คศ.1


น.ส.ลัดดาวัลย์ ไชยแก้ว
ครู คศ.1


     
นางสาวเนตรนภัส สมัยปกครอง
ครูผู้ช่วยนายณัฐภัทร พูลเกษม
ครูผู้ช่วย


นางสาวนวพร นพดล
ครูผู้ช่วยนางสาวมัลลิกา โน๊ตศิริ
ครูผู้ช่วย


     
 นางสาวธัญญลักษณ์ คะวะดี
รูอัตราจ้าง นางสาวพุธิตา จันลาภา
รูอัตราจ้าง 
 


 
       
       
       
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team