กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS


นางสาวชนิดาภาเผือกผ่อง
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


 

     
 

นางสาวนันทนัชสาลีพันธ์
ครู คศ.1
 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาววีรีณเชื้อแก้ว
ครู คศ.2


น.ส.พัชรินทร์ทวีธรรมถาวร
ครู คศ.2น.ส.จีรวรรณปัทมปราณี
ครู คศ.2น.ส.สุรางค์กังบู๊
ครู คศ.2น.ส.กนกวรรณ พันนาดี
ครู คศ.1น.ส.ปรารถนาละบุญเรือง
ครู คศ.1น.ส.สุกัญญาหลี่
ครู คศ.1น.ส.สรัญญามานะจิต
ครู คศ.1นายธนกรมูลคำก้อน
ครู คศ.1นางสาวกรรณิกา เหาะสัน
ครู คศ.1


น.ส.อนงค์นาถ ปรีชาชาญ
ครู คศ.1


น.ส.บะฮ์รียะฮ์ มาหะมะ
ครู คศ.1


 
น.ส.ทิวาพร  พึ่งภักดิ์
ครู คศ.1


น.ส.สุกุลวรรณ  จันทกลิ่น
ครูผู้ช่วย


Mr.RojerAlbancis
BaldozaMr.BonifacioS.Dayo
JR.     
Mr.UgwegbulamUche
George

Mrs.CherylCunanan
Baldoza
 
 

        

 


copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team