ศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS


นางสาวจิราพรอ่อนแล
ครู คศ.2
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และสื่อนวัตกรรมการศึกษา


 
นางสาวคุณัญญาโคตรประทุม
ครู คศ.2


นายประทาเทพทัพเนตร
ครู คศ.2


นายอมรเทพทาประโคน
ครู คศ.1 
นายพัลลภแก้ววงค์ธิ
ครู คศ.1


นายพงศ์พิพัฒน์ทองสหธรรม
ครู คศ.1


นายศาตราอุทัยโรจนรัตน์
ครู คศ.1     
น.ส.สมจันทร์วงษ์วัง
ครูผู้ช่วย
 
copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team