สวนพฤกษศาสตร์
*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


 
นายนนทวัฒน์ ชูประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาววันทนาละชั่ว
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาววันวิสาคำแหง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นางสาวจิตราพร พุ่มเหรียญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวปวีณา สว่างวงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ผู้อำนวยการ


นางสาวกัญญารัตน์ รับงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ     
นายพัชระ  โฆษาศร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
     
       

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team