สวนพฤกษศาสตร์
*คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลครูทั้งหมดจาก EMIS

เจ้าหน้าที่สำนักงาน


 
นายนนทวัฒน์ ชูประเสริฐ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาววันวิสาพงศ์จันทรเสถียร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวกัญญารัตน์ รับงาน
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

 
นางสาวจิตราพร พุ่มเหรียญ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ผู้อำนวยการ


นางสาวปวีณา สว่างวงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป


นายพัชระ  โฆษาศร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล       
       
       

copyright 2011. Triamudomsuksanomklao Samutprakan School. All Right Reserved
Tel : 02-3830166 Fax : 02-3830057 e-mail : info@tuns.ac.th
Powered by Computer Team